سالن زیبایی قصر جم

5/5

نظرات مشتریان

من واسه عروسیم رفتم عالی آرایشم کردن برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود همه گفتن خیلی خوشگل شدم
مرضیه
موهام رو رنگ کردم خیلی خوب شد بدون اینکه بسوزه دقیقا مثل عکسی که نشونشون دادم خیلی راضی بودم
زهره
من واسه ناخن و مژه ام میرم خیلی راضی هستم چند تا از دوستام رو هم بردم اونا هم مشتری شدن
ساناز

دیگر سالن های زیبایی نیاوران را ببینید.