تعرفه تبلیغات رتبه یک گوگل در سایت بزرگ عروس ایرانی

آیا می دانستید سایت عروس ایرانی  به مدت 4 سال متوالی یکی از سه سایت برتر گوگل در تبلیغات سالنهای و آموزشگاههای زیبایی و آرایش تهران و کرج می باشد.

آیا می دانستید که سایت عروس ایرانی یکی از بهترین سایت های تبلیغی از نظر مخاطبین پرشمار خود می باشد.

آیا می دانستید با وجود قرار گرفتن سایت عروس ایرانی در رتبه اول گوگل ، تعرفه های این مجموعه ارزشمند به دلیل درخواست بیشمار شما عزیزان، در سال جدید هنوز افزایش نیافته است.